Flykt, olja på plexiglas 100×100 cm x 9Fragment från en trägård I

Fragment från en trädgård II
Fragment från en trädgård V

Fragment från en trädgård IV

Fragment från en trädgård II

Fjärils effekten

Andra sidan

Till Dig

Vändpunkt